پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB10 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB10

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVB

مدل LVB10

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVB10


مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVB 10-20

206137.5 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVB 10-22

226137.5 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)