پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR90 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR90

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR90

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR90

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 90-4

11412030 KWسه فازDN100 (4 in)

LVR 90-5

17512045 KWسه فازDN100 (4 in)