پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR64 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR64

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR64

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR64

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 64-3

83.59018.5 KWسه فازDN100 (4 in)

LVR 64-4

1129022 KWسه فازDN100 (4 in)

LVR 64-8-1

2229045 KWسه فازDN100 (4 in)