پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR64 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR64

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR64

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR64

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 64-3

83.59018.5 KWسه فازDN100 (4 in)

LVR 64-4

1129022 KWسه فازDN100 (4 in)

LVR 64-8-1

2229045 KWسه فازDN100 (4 in)