پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR5

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR5

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 5-12

818.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 5-12

958.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 5-12

1088.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 5-12

1508.54.0 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 5-12

1768.54.0 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 5-12

1988.54.0 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)