پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR45 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR45

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR45

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR45

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 45-5

1245818.5 KWسه فازDN80 (3 in)

LVR 45-8

2005830 KWسه فازDN80 (3 in)

LVR 45-10

2515837 KWسه فازDN80 (3 in)

LVR 45-12

3065845 KWسه فازDN80 (3 in)

LVR 45-13-2

3235845 KWسه فازDN80 (3 in)