پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR4 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR4

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR4

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR4

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 4-8

7481.5 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 4-10

9682.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 4-12

11482.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 4-16

15283 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 4-19

18384 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVR 4-22

21184 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)