پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR32 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR32

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR32

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR32

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 32-5

94.54011 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)

LVR 32-6

1134011 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)

LVR 32-8

1514015 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)

LVR 32-10

1904018.5 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)

LVR 32-12

2274022 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)