پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR3 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR3

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR3

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR3

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 3-17

1074.51.5 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-19

1194.51.5 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-23

1464.52.2 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-27

1704.52.2 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-29

1824.52.2 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-33

2104.53 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 3-36

2284.53 KWسه فازDN25 (1 in)