پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR20

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR20

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 20-5

73295.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-6

87297.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-10

1462911 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-14

2042915 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-17

2492918.5 KWسه فازDN50 (2 in)