پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR2 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR2

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR2

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR2

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 2-5

453.50.55 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-6

533.50.75 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-8

713.51.1 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-10

893.51.1 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-12

1073.51.5 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-15

1343.51.5 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-18

1613.52.2 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-22

1973.52.2 KWسه فازDN25 (1 in)

LVR 2-26

2323.53 KWسه فازDN25 (1 in)