پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR15

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR15

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 15-4

5823.54.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-6

8323.55.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-8

11223.57.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-10

14023.511.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-12

16823.511.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-17

23723.515.0 KWسه فازDN50 (2 in)