پمپ آب طبقاتي عمودي استیل ليو مدل LVS3 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS3

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS3

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS3

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 3-23

1464.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 3-27

1704.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 3-31

1974.53 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 3-36

2284.53 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)