پمپ آب طبقاتي عمودي استیل ليو مدل LVS1 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS1

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS1

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS1

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 1-17

1032.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-19

1152.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-23

1372.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-25

1532.41.5 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-30

1822.41.5 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-36

2212.42.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)