پمپ آب طبقاتي عمودي استیل ليو مدل LVS1 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي استیل ليو مدل LVS1

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVS

مدل LVS1

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS1

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 1-17

1032.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-19

1152.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-23

1372.41.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-25

1532.41.5 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-30

1822.41.5 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 1-36

2212.42.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)