پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 5

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 5

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U-5-150/5

8.4 56.8 1.5 HP 1 x 1 in

U-5-150/5T

8.4 56.8 1.5 HP 1 x 1 in

U-5-180/6

8.4 69.3 1.8 HP 1 x 1 in

U-5-180/6

8.4 69.3 1.8 HP 1 x 1 in

U-5-200/7

8.4 80.3 2 HP 1 x 1 in

U-5-200/7T

8.4 80.3 2 HP 1 x 1 in