پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECH15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECH15

لئو

پمپ آب طبقاتي افقی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استیل سه فاز لئو

سری ECH

مدل ECH15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی افقی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل ECH15

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

ECH 15-30

42.122.03 KWسه فاز2x2 in

ECH 15-40

55.522.04 KWسه فاز2x2 in