پمپ آب جتی یک اسب پنتاکس مدل CAM100/00 بزرگنمایی

پمپ آب جتی یک اسب پنتاکس مدل CAM100/00

پنتاکس

PUMP PENTAX-24203

الکترو پمپ آب جتی یک اسب تکفاز پروانه پلاستیک پنتاکس

سری CAM

مدل CAM100/00

جزییات بیشتر

3,750,000 تومان

بررسی و راهنمايی خريد پمپ آب خانگی جتی یک اسب پنتاکس مدل CAM100/00

پمپ آب جتی پنتاکس در قسمت مکش پمپ خلاء ايجاد می کند و هوا را در خط مکش از بين می برد. سپس بر جو موجود توسط ترکيب آب با هوا در ايجاد سيال سازی و روند پمپاژ غلبه می کند. پمپ آب خانگی جتی پنتاکس برای استفاده انتقال آب تميز يا مايعات ديگر شبيه به آب در خواص فيزيکی و شيميايی کاربرد دارند و برای مصارف خانگی ، آبياری اتوماتيک ، سيستم های تهويه کوچک و ساير تجهيزات استفاده می شوند.

ویژگی های پمپ آب خانگی پنتاکس جتی مدل CAM100/00

کلاس عایق = F
مجهز به سیستم ضد بلوک
دارای قابلیت پروانه برنجی
حداکثر دمای مایع = + 60 درجه سانتی گراد

جدول پمپ آب خانگی جتی پنتاکس CAM100/00

پمپ آب جتی پنتاکس CAM100/00