پمپ آب جتی یک اسب مورگن مدل CAM160/01 بزرگنمایی

پمپ آب جتی یک اسب مورگن مدل CAM160/01

مورگن

PUMP MORGEN -24605

الکترو پمپ آب جتی 1 اسب تکفاز مورگن

سری CAM

مدل CAM160/01

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ آب خانگی جتی یک اسب مورگن مدل CAM160/01

پمپ آب جتی مورگن در قسمت مکش پمپ خلاء ايجاد می کند و هوا را در خط مکش از بين می برد. سپس بر جو موجود توسط ترکيب آب با هوا در ايجاد سيال سازی و روند پمپاژ غلبه می کند . پمپ آب خانگی جتی مورگن برای استفاده انتقال آب تميز يا مايعات ديگر شبيه به آب در خواص فيزيکی و شيميايی کاربرد دارند و برای مصارف خانگی ، آبياری اتوماتيک ، سيستم های تهويه کوچک و ساير تجهيزات استفاده می شوند.

ویژگی های پمپ آب خانگی مورگن جتی مدل CAM160/01

دارای درمان ضد زنگ
دارای قابلیت پروانه برنج
حداکثر دمای مایع = + 40 درجه سانتی گراد