پمپ آب بشقابی لوارا سری CEA بزرگنمایی

پمپ آب بشقابی لوارا سری CEA

لوارا

PUMP LOWARA-26421

الکترو پمپ های آب بشقابی استیل لوارا
 
سری CEA

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید انواع پمپ آب خانگی بشقابی استیل لوارا سری CEA

پمپ های بشقابی دستگاهايی هستند که انرژی مکانيکی را از يک منبع خارجی گرفته و به سيلابی که از درون خود می گذرد منتقل ميکنند. پمپ بشقابی لوارا دارای پروانه باز می باشد که اين نوع پروانه برای توليد دبی بيشتر و فشار کمتر کاربرد دارد.  پمپ آب خانگی بشقابی لوارا در مصارف خانگی ، آبیاری و سایر تجهیزات قابل استفاده می باشد و در انتقال آب سرد و گرم مصارف صنعتی می باشند. از جمله مزايای مهم اين پمپ ها جدا بودن موتور از پمپ می باشد . بدنه اين پمپ ها از جنس استیل و پروانه آنها از جنس استیل ساخته و طراحی شده است و می توانند مايعاتی با حداکثر دمای 85 درجه سانتيگراد را پمپاژ کنند.

ویژگی پمپ آب خانگی لوارا بشقابی سری CEA

جنس پروانه : استیل
جنس بدنه : استیل
حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتی گراد

جدول پمپ آب بشقابی لوارا سری CEA