پمپ آب جتی یک اسب فارمو مدل CAM100 بزرگنمایی

پمپ آب جتی یک اسب فارمو مدل CAM100

فارمو

PUMP FARMO -24807

الکترو پمپ آب جتی یک اسب تکفاز فارمو

سری CAM

مدل CAM100

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ آب خانگی جتی یک اسب فارمو مدل CAM100

پمپ آب جتی فارمو در قسمت مکش پمپ خلاء ايجاد می کند و هوا را در خط مکش از بين می برد. سپس بر جو موجود توسط ترکيب آب با هوا در ايجاد سيال سازی و روند پمپاژ غلبه می کند . پمپ آب خانگی جتی فارمو برای استفاده انتقال آب تميز يا مايعات ديگر شبيه به آب در خواص فيزيکی و شيميايی کاربرد دارند و برای مصارف خانگی ، آبياری اتوماتيک ، سيستم های تهويه کوچک و ساير تجهيزات استفاده می شوند.

ویژگی های پمپ آب خانگی فارمو جتی مدل CAM100

کلاس عایق = F
دارای درمان ضد زنگ
دارای قابلیت پروانه برنج
حداکثر دمای مایع = + 40 درجه سانتی گراد

پمپ آب خانگی جتی فارمو CAM100

پمپ آب خانگی جتی فارمو CAM100