پرده هوای میتسویی مدل DM بزرگنمایی

پرده هوای میتسویی مدل DM

میتسویی

Air curtain-9303

پرده هوای میتسویی بدون کویل تکفاز
 
در اندازه های 100 ،110 ،130 ،160 ،190 ،210 سانتی متر

مدل DM

جزییات بیشتر

1,900,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید انواع پرده هوای بدون کویل دو موتوره تک فاز میتسویی مدل DM