پرده هوای فرازکاویان مدل FM بزرگنمایی

پرده هوا فرازکاویان مدل FM

فرازکاویان

Air curtain-9202

پرده هوای فرازکاویان بدون کویل تکفاز
 
در اندازه های 60، 90 ،100 ،120 ،150 ،180 ،200 سانتی متر

مدل FM

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید انواع پرده هوا بدون کویل تک فاز فرازکاویان مدل FM

دفترچه پرده هوا فراز کاویان

دانلود PDF راهنمای استفاده از پرده هوا فراز کاویان

دفترچه راهنما (1.92M)