منبع انبساط باز دماپويا 1500 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 1500 ليتری

دماپویا

Source -23042

منبع انبساط باز 1500 ليتری دماپويا

ظرفيت : 1500 ليتر

ضخامت ورق :

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 1500 ليتری