منبع انبساط باز دماپويا 1200 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 1200 ليتری

دماپویا

Source -23041

منبع انبساط باز 1200 ليتری دماپويا

ظرفيت : 1200 ليتر

ضخامت ورق :

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 1200 ليتری