منبع کويل دار عمودی دماپويا 6000 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار عمودی دماپويا 6000 ليتری

دماپویا

Source -23021

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 6000 ليتری عمودی دماپويا

ظرفيت : 6000 ليتر

ضخامت ورق :

5 ميليمتر

6 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع عمودی کويل دار آبگرم دماپويا 6000 ليتری