منبع کويل دار عمودی دماپويا 3000 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار عمودی دماپويا 3000 ليتری

دماپویا

Source -23018

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 3000 ليتری عمودی دماپويا

ظرفيت : 3000 ليتر

ضخامت ورق :

5 ميليمتر

6 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع عمودی کويل دار آبگرم دماپويا 3000 ليتری