منبع کويل دار عمودی دماپويا 2500 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار عمودی دماپويا 2500 ليتري

دماپویا

Source -23017

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 2500 ليتري عمودی دماپويا

ظرفيت : 2500 ليتر

ضخامت ورق :

5 ميليمتر

6 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع عمودی کويل دار آبگرم دماپويا 2500 ليتري