منبع کويل دار افقی دماپويا 800 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 800 ليتری

دماپویا

Source -23026

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 800 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 800 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 800 ليتری