منبع کويل دار افقی دماپويا 600 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 600 ليتری

دماپویا

Source -23025

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 600 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 600 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 600 ليتری