منبع کويل دار افقی دماپويا 500 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 500 ليتري

دماپویا

Source -23024

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 500 ليتري افقی دماپويا

ظرفيت : 500 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 500 ليتري