منبع کويل دار افقی دماپويا 400 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 400 ليتری

دماپویا

Source -23023

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 400 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 400 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 400 ليتری