منبع کويل دار افقی دماپويا 300 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 300 ليتری

دماپویا

Source -23022

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 300 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 300 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 300 ليتری