منبع کويل دار افقی دماپويا 1200 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 1200 ليتری

دماپویا

Source -23028

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 1200 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 1200 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 1200 ليتری