منبع کويل دار افقی دماپويا 1000 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 1000 ليتری

دماپویا

Source -23027

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 1000 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 1000 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 1000 ليتری