فن کويل کاستی تهویه 800 چهار طرفه ستاره بزرگنمایی

فن کويل کاستی تهویه 800 چهار طرفه ستاره

تهویه

FAN COIL 4845

فن کويل کاستی چهار طرفه 800 تهویه

مدل کاستی چهار طرفه 800

کد محصول SD-800

جزییات بیشتر

2,474,000 تومان

بررسی و راهنمای خريد فن کويل کاستی چهار طرفه ستاره 800 تهویه مدل SD-800