فن کويل کاستی تهویه 600 چهار طرفه ستاره بزرگنمایی

فن کويل کاستی تهویه 600 چهار طرفه ستاره

تهویه

FAN COIL 4844

فن کويل کاستی چهار طرفه 600 تهویه

مدل کاستی چهار طرفه 600

کد محصول SD-600

جزییات بیشتر

2,304,000 تومان

بررسی و راهنمای خريد فن کويل کاستی چهار طرفه ستاره 600 تهویه مدل SD-600