فن کويل کاستی تهویه 300 چهار طرفه ستاره بزرگنمایی

فن کويل کاستی تهویه 300 چهار طرفه ستاره

تهویه

FAN COIL 4841

فن کويل کاستی چهار طرفه 300 تهویه

مدل کاستی چهار طرفه 300

کد محصول SD-300

جزییات بیشتر

2,056,000 تومان

بررسی و راهنمای خريد فن کويل کاستی چهار طرفه ستاره 300 تهویه مدل SD-300