داکت اسپلیت گرین 60000 سقفی R410 سه فاز بزرگنمایی

داکت اسپلیت گرین 60000 سقفی R410 سه فاز

گرین

Duct Split-3510

اسپلیت کانالی سقفی گرین 60000 سرد و گرم سه فاز

گاز مبرد R410

کد محصول GDS-60P3T1/R1

جزییات بیشتر

8,910,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 60000 گرین مدل GDS-60P3T1/R1