داکت اسپلیت گرین 48000 سقفی R410 سه فاز بزرگنمایی

داکت اسپلیت گرین 48000 سقفی R410 سه فاز

گرین

Duct Split-3509

اسپلیت کانالی سقفی گرین 48000 سرد و گرم سه فاز

گاز مبرد R410

کد محصول GDS-48P3T1/R1

جزییات بیشتر

7,560,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 48000 گرین سه فاز مدل GDS-48P3T1/R1