داکت اسپلیت گرین 36000 سقفی R410 بزرگنمایی

داکت اسپلیت گرین 36000 سقفی R410

گرین

Duct Split-3508

اسپلیت کانالی سقفی گرین 36000 سرد و گرم

گاز مبرد R410

کد محصول GDS-36P1T1/R1

جزییات بیشتر

5,850,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 36000 گرین مدل GDS-36P1T1/R1