داکت اسپلیت گرین 24000 سقفی R410 بزرگنمایی

داکت اسپلیت گرین 24000 سقفی R410

گرین

Duct Split-3507

اسپلیت کانالی سقفی گرین 24000 سرد و گرم

گاز مبرد R410

کد محصول GDS-24P1T1/R1

جزییات بیشتر

4,365,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 24000 گرین مدل GDS-24P1T1/R1