داکت اسپلیت گرین 18000 سقفی R410 بزرگنمایی

داکت اسپلیت گرین 18000 سقفی R410

گرین

Duct Split-3506

اسپلیت کانالی سقفی گرین 18000 سرد و گرم

گاز مبرد R410

کد محصول GDS-18P1T1/R1

جزییات بیشتر

3,690,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 18000 گرین مدل GDS-18P1T1/R1