داکت اسپلیت میدیا 60000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت میدیا 60000

میدیا

Duct Split-3404

اسپلیت کانالی سقفی میدیا 60000 سرد و گرم

گاز مبرد R22

سری 60HW

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم 60000 میدیا سری 60HW

دفترچه راهنمای داکت اسپلیت میدیا

دانلود PDF راهنمای استفاده از داکت اسپلیت میدیا

دفترچه راهنما (7.84M)