داکت اسپلیت میدیا 48000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت میدیا 48000

میدیا

Duct Split-3403

اسپلیت کانالی سقفی میدیا 48000 سرد و گرم

گاز مبرد R22

سری 48HW

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم 48000 میدیا سری 48HW

دفترچه راهنمای داکت اسپلیت میدیا

دانلود PDF راهنمای استفاده از داکت اسپلیت میدیا

دفترچه راهنما (7.84M)