داکت اسپلیت میدیا 36000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت میدیا 36000

میدیا

Duct Split-3402

اسپلیت کانالی سقفی میدیا 36000 سرد و گرم

گاز مبرد R22

سری 36HW

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم 36000 میدیا سری 36HW

دفترچه راهنمای داکت اسپلیت میدیا

دانلود PDF راهنمای استفاده از داکت اسپلیت میدیا

دفترچه راهنما (7.84M)