داکت اسپلیت میدیا 24000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت میدیا 24000

میدیا

Duct Split-3401

اسپلیت کانالی سقفی میدیا 24000 سرد و گرم

گاز مبرد R22

سری 24HW

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید داکت اسپلیت سقفی سرد و گرم 24000 میدیا سری 24HW

دفترچه راهنمای داکت اسپلیت میدیا

دانلود PDF راهنمای استفاده از داکت اسپلیت میدیا

دفترچه راهنما (7.84M)