داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 48000 سه فاز بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 48000 سه فاز

سامسونگ

Duct Split-3123

اسپلیت کانالی سقفی سامسونگ 48000 سرد و گرم
برق مصرفی سه فاز

جزییات بیشتر

40,800,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 48000 سامسونگ