داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 36000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 36000

سامسونگ

Duct Split-3121

اسپلیت کانالی سقفی سامسونگ 36000 سرد و گرم
برق مصرفی تک فاز

جزییات بیشتر

31,100,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 36000 سامسونگ