داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 36000 سه فاز بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 36000 سه فاز

سامسونگ

Duct Split-3122

اسپلیت کانالی سقفی سامسونگ 36000 سرد و گرم
برق مصرفی سه فاز

جزییات بیشتر

29,280,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 36000 سه فاز سامسونگ