داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 24000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 24000

سامسونگ

Duct Split-3120

اسپلیت کانالی سقفی سامسونگ 24000 سرد و گرم
برق مصرفی تک فاز

جزییات بیشتر

21,500,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 24000 سامسونگ