داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 18000 بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی سامسونگ 18000

سامسونگ

Duct Split-3119

اسپلیت کانالی سقفی سامسونگ 18000 سرد و گرم
برق مصرفی تک فاز

جزییات بیشتر

17,150,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد و گرم 18000 سامسونگ